't Drentse Huus. 


Dagbesteding is een combinatie van activiteiten en ontspanning voor thuiswonende ouderen in een bepaalde gemeente of woonwijk.

 

Het kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. De ondersteuning kan geboden worden in een dagbestedingslocatie in Emmen van De Zorgkeien.

 

Het uitgangspunt is om aanvullende hulp op maat te bieden op basis van wat u zelf nog kunt en wat uw omgeving nog voor u kan betekenen.
De begeleiding wordt steeds meer verzorgd door vrijwilligers die vaak ondersteund worden door medewerkers van De Zorgkeien.
Onze medewerkers kunnen daar ook zorg bij bieden en een behandeling inzetten.

 

 

Dagbesteding kan ook een tijdelijke oplossing zijn voor als u wacht op een plekje in een zorgcentrum, het kan u helpen om langer thuis te blijven wonen.
De dagbesteding ontlast ook de eventuele mantelzorger, die dan wat meer vrije tijd krijgt.

 

In een dagbestedingsruimte kunt u één of meerdere dagen in de week doorbrengen in een gezellige omgeving.
Er is gelegenheid om met elkaar te praten en om spelletjes te doen. Ook geheugentraining en training om de fijne motoriek te verbeteren of soepel te houden behoren tot de mogelijkheden.
Dagbesteding kent een gevarieerd dagprogramma waarin ook rekening wordt gehouden met persoonlijke behoeften en interesses.

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die:

 

  • Behoefte hebben aan gezelschap;
  • Niet in staat zijn om zelf contacten te onderhouden;
  • De partner, kinderen of andere familieleden willen ontlasten;
  • De periode willen overbruggen tot aan de verhuizing naar een zorgcentrum of aanleunwoning.

 

 

Dagbesteding bij De Zorgkeien.

U kunt zich aanmelden bij de onderstaande telefoonnummers of via ons contact formulier.

 

Voor informatie kunt u terecht bij.

06-15300026

06-52776747